Uwaga!
Przed podjęciem decyzji o udziale w konferencji pamiętaj o sprawdzeniu wiarygodności organizatora.
Szczegóły konferencji
Tytuł konferencji:Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia
i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka
Rodzaj konferencji:Naukowa
Dziedzina:Nauki humanistyczne; Konferencje interdyscyplinarne
Nazwa organizatora:Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp.
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Socjologii Edukacji
Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Teorii i Filozofii Wychowania
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej
Global Partnership Management Institute (Kanada/USA)
Termin zgłoszeń:2017-04-23
Termin konferencji:2017-05-29 do 2017-05-30
Miejscowość:Środa Wielkopolska
Punktacja publikacji:4
Opłata konferencyjna od:25 zł brutto
Dane kontaktowe:Konferencje_naukowe.wwsse.pl
pracownia@milenium.edu.pl
Informacje ogólne:Hasłem przewodnim dla zagadnień obejmujących aktualne przejawy i wymiary wykluczenia społecznego w XXI w., a przede wszystkim szeroko rozumiane oddziaływania inkluzyjne wobec osób/grup, które z różnych względów i na różnych etapach biografii zostały naznaczone piętnem zbędności, stała się uwzględniona w tytule konferencji idea społeczeństwa dla wszystkich.
Problematyka konferencji odnosząca się do aktualnych wyzwań i problemów społecznych, ma na celu zaakcentowanie zróżnicowanych możliwości wsparcia, rewitalizacji i kompensacji, lokowanych zarówno instytucjonalnie i systemowo, jak i w obszarze inicjatyw oddolnych. Współczesne, dynamiczne ujęcie zarówno kwestii wsparcia jak i wykluczenia, nie pozwala obu traktować w kategoriach constance, lecz nakazuje, by nieustannie aktualizować wiedzę i dorobek badawczy odnoszący się do sytuacji osób i grup marginalizowanych, wymagających ze względu na szczególne trudności egzystencjalne intensywnego wsparcia, ukierunkowanego na uruchomienie procesu ich społecznej inkluzji.
Interdyscyplinarna perspektywa dialogu z udziałem przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, w tym m.in.: pedagogów, socjologów, psychologów, filozofów, a także praktyków z obszaru pomocy społecznej, pracy socjalnej, poradnictwa i resocjalizacji, pozwoli w zamyśle organizatorów na współtworzenie debaty wokół zróżnicowanych wymiarów wsparcia, mających na celu tworzenie inkluzyjnego ładu społecznego.
Proponowane obszary tematyczne:
- edukacja jako narzędzie inkluzji społecznej,
- profilaktyka i wczesna interwencja wobec osób/grup zagrożonych wykluczeniem społecznym a kwestia integracji,
- inkluzja/wsparcie społeczne w perspektywie resocjalizacji i pracy socjalnej,
- szanse i bariery uczestnictwa społecznego osób w okresie późnej dorosłości,
- wymiary wsparcia wobec problemów egzystencjalnych.
Formuła konferencji obejmuje:
- naukową sesję plenarną, panele dyskusyjne
- ofertę 12 praktycznych warsztatów szkoleniowych, odrębnie certyfikowanych.
Ilość miejsc konferencyjnych:200
Ilość miejsc gastronomicznych:200
Ilość miejsc noclegowych: 170
Hotele, Pensjonaty
Szczecin
Ilość miejsc konferencyjnych:750
Ilość miejsc gastronomicznych:180
Ilość miejsc noclegowych: 738
Ośrodki konferencyjne
Kościelisko
Ilość miejsc konferencyjnych:60
Ilość miejsc gastronomicznych:60
Ilość miejsc noclegowych: 70