Uwaga!
Przed podjęciem decyzji o udziale w konferencji pamiętaj o sprawdzeniu wiarygodności organizatora.
Szczegóły konferencji
Tytuł konferencji:"Animus Belli" 2017
Rodzaj konferencji:Naukowa
Dziedzina:Nauki wojskowe; Nauki humanistyczne
Nazwa organizatora:Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Termin zgłoszeń:2017-04-03
Termin konferencji:2017-04-20 do 2017-04-20
Miejscowość:Warszawa
Punktacja publikacji:25
Opłata konferencyjna od:udział bezpłatny
Dane kontaktowe:www.wwoj.akademia.mil.pl/konferencje-sympozja-seminaria-wwoj/animus-belli-2017.html
Informacje ogólne:Historia wojen obejmuje nie tylko działania zbrojne, ale także wiele innych zjawisk, które w sposób bezpośredni i pośredni są z nimi związane. Benon Miśkiewicz stwierdził, że wojna towarzyszyła dziejom ludzkości od najdawniejszych czasów i jako zjawisko należy do niezwykle często powtarzających się wydarzeń w procesie historycznym, gdzie zajmuje miejsce szczególne - uzależniając od swych potrzeb rozwój życia społecznego, podporządkowując sobie wszelką działalność.
Obecnie na wojnę i konflikt zbrojny patrzymy w coraz bardziej złożony sposób i dostrzegamy jej wielowymiarowy obraz. Mają na nią wpływ złożone czynniki społeczne, militarne, cywilizacyjne i kulturowe. Z wojną nierozerwalnie złączona jest sztuka wojenna, która między innymi nakreśla wykorzystanie w czasie działań wojennych materialnych, moralnych oraz militarnych możliwości państwa i sił zbrojnych do realizacji założonych celów jego polityki, a także kierowania prowadzonymi działaniami.
Z tego względu, zespół pracowników naukowo - dydaktycznych Zakładu Historii Sztuki Wojennej i Polemologii Akademii Sztuki Wojennej wystąpił z ideą zorganizowania dwupanelowej sesji naukowej poświęconej szeroko pojętemu znaczeniu wojny i konfliktu zbrojnego oraz aspektowi historii sztuki wojennej obejmującego wykorzystanie zwierząt na polu walki podczas wojen i konfliktów zbrojnych toczonych od starożytności po XXI w. Zwierzęta towarzyszyły ludziom od niepamiętnych czasów, dzieląc z nimi codzienne trudy nie tylko podczas pokoju, ale również podczas wojny. Rozwój technologiczny sprawił, że ich rola w wojskowości zmniejsza się coraz bardziej, tymczasem ich wykorzystanie niejednokrotnie decydowało o losach poszczególnych wojen i kampanii.
Hotele, Pensjonaty
76-270 Ustka
Ilość miejsc konferencyjnych:876
Ilość miejsc gastronomicznych:900
Ilość miejsc noclegowych: 900
Ilość miejsc konferencyjnych:200
Ilość miejsc gastronomicznych:200
Ilość miejsc noclegowych: 170
Hotele, Pensjonaty
Szczecin
Ilość miejsc konferencyjnych:750
Ilość miejsc gastronomicznych:180
Ilość miejsc noclegowych: 738