Uwaga!
Przed podjęciem decyzji o udziale w konferencji pamiętaj o sprawdzeniu wiarygodności organizatora.
Szczegóły konferencji
Tytuł konferencji:V sesja naukowa Życie prywatne Polaków w XIX wieku
„Prywatne światy zamknięte w listach”
Rodzaj konferencji:Naukowa
Dziedzina:Nauki humanistyczne
Nazwa organizatora:Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Termin zgłoszeń:2017-06-30
Termin konferencji:2017-09-21 do 2017-09-22
Miejscowość:Olsztyn
Punktacja publikacji:5
Opłata konferencyjna od:300 zł brutto
Dane kontaktowe:www.uwm.edu.pl/historia/index.php/dzialalnoscinstytutu/Konferencje%20/zycieprywatnepolakowprywatneswiaty
e-mail: mariakorybut@o2.pl
Informacje ogólne:Kolejną konferencję z cyklu „Życie prywatne Polaków w XIX wieku” zamierzamy skupić wokół korespondencji. Epistolografia dziewiętnastowieczna obok memuarów stanowi jedno z podstawowych źródeł do badań życia prywatnego XIX-wiecznego społeczeństwa. Korespondencja jako jedna z głównych form komunikacji społecznej w XIX stuleciu odzwierciedla bogate doświadczenie życia osobistego jednostki, świata w którym funkcjonował oraz realiów codziennej egzystencji. Z tego powodu organizatorzy zdecydowali się na odkrycie prywatnych światów zamkniętych w listach. Proponowane zagadnienia mają skłonić do zaprezentowania dziewiętnastowiecznej rzeczywistości z perspektywy autorów listów odgrywających różne role społeczne, pochodzących z różnych warstw i środowisk, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. Wyznaczone kryterium źródłowe ma zachęcić humanistów do ukazania bogactwa ukrytego w codzienności przeżywanej, doświadczanej i opisywanej w korespondencji zarówno tej, która została opracowana i opublikowana, jak i zbiorów pozostających w rękopisach.
Proponowane zagadnienia:
-list jako źródło historyczne do badań nad historią życia prywatnego
-mikrohistoria w perspektywie badań nad wybranymi zbiorami epistolograficznymi
-zachowane zbiory epistolograficzne i ich wartość w badaniach nad historią życia prywatnego
-list jako gatunek literacki, typologia XIX-wiecznej korespondencji prywatnej
-korespondencja rodzinna – rozłąki, opisy rodzinnych rytuałów, codzienność i święto w listach
- wewnętrzne przeżycia i ekspresja emocjonalna w korespondencji
-listy z podróży – percepcja nowopoznawanych miejsc, zabytków, społeczeństw, warunki podróży, odczucia turysty i sposoby przekazywania informacji z peregrynacji
-kwestie publiczne w korespondencji prywatnej
-sposoby spędzania wolnego czasu zawarte w listach
-listy z emigracji i zesłania – prywatny świat z dala od rodzinnych stron
-wewnętrzne rozterki artysty w świetle listów
-intymność, seksualność, miłość i erotyzm w korespondencji
-li
Ilość miejsc konferencyjnych:200
Ilość miejsc gastronomicznych:200
Ilość miejsc noclegowych: 170
Hotele, Pensjonaty
Szczecin
Ilość miejsc konferencyjnych:750
Ilość miejsc gastronomicznych:180
Ilość miejsc noclegowych: 738
Ośrodki konferencyjne
Kościelisko
Ilość miejsc konferencyjnych:60
Ilość miejsc gastronomicznych:60
Ilość miejsc noclegowych: 70