Uwaga!
Przed podjęciem decyzji o udziale w konferencji pamiętaj o sprawdzeniu wiarygodności organizatora.
Szczegóły konferencji
Tytuł konferencji:Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. WYWIAD I KONTRWYWIAD W TEORII I PRAKTYCE BIZNESU
Rodzaj konferencji:Naukowa
Dziedzina:Nauki wojskowe; Nauki humanistyczne
Nazwa organizatora:Wszechnica Polska Szkoła Wyższej w Warszawie, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie oraz Fundacja Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie
Termin zgłoszeń:2017-05-05
Termin konferencji:2017-05-25 do 2017-05-25
Miejscowość:Warszawa
Opłata konferencyjna od:udział bezpłatny
Dane kontaktowe:konferencjabezpieczenstwo@wszechnicapolska.edu.pl
dr Hieronim Szafran - 504 600 452
Informacje ogólne:Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań prowadzonych w różnych dyscyplinach nauk społecznych, a zwłaszcza nauk o bezpieczeństwie oraz interdyscyplinarna debata nad problemami wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego w kontekście aktualnych i prognozowanych zmian w międzynarodowym i krajowym środowisku bezpieczeństwa biznesu.
W wyniku dyskusji planujemy określić:
współczesne i perspektywiczne zagrożenia bezpieczeństwa biznesu;
systemowe możliwości przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa biznesu przez administrację rządową i podmioty gospodarcze; czynniki warunkujące optymalne funkcjonowanie wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego; kierunki zmian w działaniach wywiadu i kontrwywiadu z perspektywy ewolucji środowiska bezpieczeństwa biznesu.
Dyskusja prowadzona w trzech sesjach plenarnych:
1) Wyzwania, uwarunkowania i stan działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej w polskim biznesie; 2) Funkcjonowanie wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. Doświadczenia i propozycje; 3) Edukacja w zakresie bezpieczeństwa,
dotyczyć będzie: aktualnych problemów warunkujących znaczenie i możliwości wykorzystania wywiadu i kontrwywiadu w teorii i praktyce działania biznesu oraz służb specjalnych; rozwoju teorii i praktyki wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego (biznesowego, konkurencyjnego, technologicznego, handlowego, ekonomicznego, naukowego i in.); upowszechnienia doświadczeń z ujawnionych spraw z zakresu szpiegostwa gospodarczego w praktyce śledczej; wymiany poglądów na temat przyszłości wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego.
Hotele, Pensjonaty
76-270 Ustka
Ilość miejsc konferencyjnych:876
Ilość miejsc gastronomicznych:900
Ilość miejsc noclegowych: 900
Ilość miejsc konferencyjnych:200
Ilość miejsc gastronomicznych:200
Ilość miejsc noclegowych: 170
Hotele, Pensjonaty
Szczecin
Ilość miejsc konferencyjnych:750
Ilość miejsc gastronomicznych:180
Ilość miejsc noclegowych: 738