Uwaga!
Przed podjęciem decyzji o udziale w konferencji pamiętaj o sprawdzeniu wiarygodności organizatora.
Szczegóły konferencji
Tytuł konferencji:VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "USŁUGI 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości"
Rodzaj konferencji:Naukowa
Dziedzina:Nauki ekonomiczne
Nazwa organizatora:Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
www.wzieu.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu
Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat problemów rozwoju sektora usług w zakresie wyników badań naukowych, dydaktyki oraz praktyki gospodarczej.
Termin zgłoszeń:2017-06-14
Termin konferencji:2017-10-18 do 2017-10-19
Miejscowość:Szczecin
Punktacja publikacji:13
Opłata konferencyjna od:390 zł brutto
Dane kontaktowe:Kontakt z Biurem Organizacyjnym Konferencji:
mgr Karolina Michalska-Harasimiuk
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
91 444 31 64
pte@pte.szczecin.pl
Opłaty za uczestnictwo:
- uczestnicy z publikacją/doktoranci: 690 zł/640 zł brutto (wpłaty wczesne)
- uczestnicy bez publikacji: 390 zł brutto (wpłata wczesna)
- wyłącznie artykuł: 550 zł brutto
Serdecznie zapraszamy!
Informacje ogólne:Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
Badania naukowe sektora usług
Metodyka badań sektora usług, Metody waluacji stosowane w usługach, Globalizacja i internalizacja rynku usług, Foresight w sektorze usług, Komercjalizacja sektora usług, Usługi publiczne i społeczne, Przedsiębiorczość w sektorze usług, Innowacyjność w sektorze usług, Jakość usług komercyjnych i niekomercyjnych.
Dydaktyka
Kształcenie jako usługa i czynnik stymulujący rozwój rynku usług, Jakość kształcenia i jej implikacje dla praktyki, Rozwój potencjału naukowo-dydaktycznego, Nowe formy kształcenia - uwarunkowania zmian, Kształcenia na nowych specjalnościach usługowych.
Praktyka gospodarcza w sektorze usług
Kluczowe problemy zarządzania usługami - aspekty branżowe (m.in.: administracja publiczna, zarządzanie bezpieczeństwem, handel, poczta i telekomunikacja, transport-spedycja-logistyka (TSL), turystyka, sport i rekreacja, finanse, bankowość, ubezpieczenia, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, gospodarka komunalna), Tendencje zmian w instrumentarium marketingu usług, Usługi organizacji komercyjnych i non profit, Problemy polityki społeczno-gospodarczej w sektorze usług, Koncepcje CRM w usługach, Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze usług, Nowe technologie w rozwoju usług (e-usługi, e-biznes), Media społecznościowe w zarządzaniu usługami.
Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w czasopismach: w jęz. ang. - European Journal of Service Management (13 pkt.) i jęz. pol. - Ekonomiczne Problemy Usług (8 pkt.).
Ważne daty:
- przesłanie pełnych tekstów artykułów: 15.07.2017
- wnoszenie opłat za uczestnictwo: 15.07.2017 – wpłaty wczesne; 30.09.2017 – wpłaty normalne
- ostateczny termin rejestracji dla uczestników bez artykułu: 30.09.2017 r.
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje nt. konferencji można znaleźć na stronach: www.wzieu.pl lub www.pte.szczecin.pl (zakładki: konferencje).
Szkoły, Uczelnie
Szczecin
Ilość miejsc konferencyjnych:446
Ilość miejsc gastronomicznych:446
Ilość miejsc noclegowych: 0
Hotele, Pensjonaty
76-270 Ustka
Ilość miejsc konferencyjnych:876
Ilość miejsc gastronomicznych:900
Ilość miejsc noclegowych: 900
Ilość miejsc konferencyjnych:200
Ilość miejsc gastronomicznych:200
Ilość miejsc noclegowych: 170