Uwaga!
Przed podjęciem decyzji o udziale w konferencji pamiętaj o sprawdzeniu wiarygodności organizatora.
Szczegóły konferencji
Tytuł konferencji:Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych (rejony artystycznych tekstów kultury)
Rodzaj konferencji:Naukowa
Dziedzina:Nauki humanistyczne
Nazwa organizatora:ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW
INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA UKSW
Termin zgłoszeń:2017-07-05
Termin konferencji:2017-09-29 do 2017-09-29
Miejscowość:Warszawa
Opłata konferencyjna od:200 zł brutto
Dane kontaktowe:zalacznikkulturoznawczy@gmail.com
brygida.pawlowska@gmail.com
Informacje ogólne:Wywodząca się ze starożytnej retoryki kategoria perswazji jest współcześnie powszechnie stosowana w badaniach nad reklamą, językiem mediów, polityką, homiletyką etc. Ściśle związana z manipulacją, a równocześnie mająca ogólniejszy charakter, perswazja da się postrzegać jako pojęcie opisujące podstawowe strategie organizujące życie społeczne, komunikację medialną. Na tle publikacji poświęconych wspomnianym wyżej dziedzinom liczba prac dotyczących perswazyjności artystycznych tekstów kultury wydaje się niewielka, co skłania do refleksji i otwarcia nowych perspektyw badawczych – zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i w obszarze analizy oraz interpretacji artefaktów kulturowych. Zapraszamy do naukowej eksploracji wskazanego obszaru problemowego.
Opłata konferencyjna: 200 zł. Opłata obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku (bufet) i zestawu obiadowego oraz – w przypadku artykułów zaopiniowanych do druku – recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. W razie rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie podlega zwrotowi.
W zgłoszeniu podajemy:
– imię i nazwisko;
– stopień naukowy;
– afiliację;
– numer telefonu;
– adres mailowy;
– dane do faktury (nazwa i adres zakładu pracy, NIP), jeśli jej wystawienie jest oczekiwane (nieprzesłanie danych traktowane będzie jako rezygnacja z wystawienia faktury);
– kilkuzdaniowy abstrakt określający problematykę wystąpienia.
Informacje w sprawie akceptacji tematu otrzymają Państwo do 10 lipca. Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej przewidziany został na 25 lipca.
Rachunek bankowy: BZ WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627
(na dowodzie wpłaty podajemy nazwę płatnika – placówki uiszczającej opłatę; dopisek: Konferencja „Poetyka i antropologia…”).
Hotele, Pensjonaty
Olsztyn
Ilość miejsc konferencyjnych:500
Ilość miejsc gastronomicznych:500
Ilość miejsc noclegowych: 300
Wille, dworki, pałace
Bukowina Tatrzańska
Ilość miejsc konferencyjnych:36
Ilość miejsc gastronomicznych:36
Ilość miejsc noclegowych: 36
Szkoły, Uczelnie
Szczecin
Ilość miejsc konferencyjnych:446
Ilość miejsc gastronomicznych:446
Ilość miejsc noclegowych: 0