Uwaga!
Przed podjęciem decyzji o udziale w konferencji pamiętaj o sprawdzeniu wiarygodności organizatora.
Szczegóły konferencji
Tytuł konferencji:PUBLIC MANAGEMENT 2017 VII Międzynarodowa Konferencja-Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa - 6-7 listopad 2017 r.
Rodzaj konferencji:Naukowa
Dziedzina:Nauki ekonomiczne; Nauki wojskowe
Nazwa organizatora:AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
Termin zgłoszeń:2017-09-30
Termin konferencji:2017-11-06 do 2017-11-07
Miejscowość:Ok.Warszawy-Zal.Zegrz.
Punktacja publikacji:12
Opłata konferencyjna od:550 zł brutto
Dane kontaktowe:www.aszwoj.com
Komitet Organizacyjny
PUBLICMANAGEMENT 2017
publicmanagement@aszwoj.com
tel: +48.695.038.927
Informacje ogólne:Pragnę zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową PUBLIC MANAGEMENT 2017 "Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", organizowaną przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
W ramach Konferencji zorganizowane zostaną następujące panele tematyczne:
1. Planowanie strategiczne, dobre praktyki sektora publicznego, prywatnego i non-profit;
2. Obronność i bezpieczeństwo a zarządzanie publiczne;
3. Współpraca na rzecz rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa w ramach Państw Trójmorza i Unii Europejskiej;
4. Determinanty sprawności funkcjonowania organizacji sektora publicznego, prywatnego i non-profit;
5. Zarządzanie organizacjami wobec nowych wyzwań i zagrożeń;
6. Innowacyjność sektora publicznego;
7. Międzysektorowa współpraca dla skutecznego zarządzania;
8. Budowanie skutecznych relacji z interesariuszami;
9. Orientacja procesowa i nowe metody i techniki w zarządzaniu i dowodzeniu;
10. Działalność edukacyjna i naukowa w zakresie zarządzania, obronności i bezpieczeństwa;
11. Uwarunkowania zarządzania podmiotami o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym;
12. Znaczenie sektora zbrojeniowego w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego;
13. Zarządzanie rozwojem terytorialnym i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie bezpieczeństwa i obronności.
Publikacje z Konferencji ukażą się w uznanych wysokopunktowanych czasopismach naukowych: aszwoj.com/index.php/publikacje/.
Będziemy gościć min. przedstawicieli:
• Ministerstwa Rozwoju RP;
• przedstawicieli zagranicznych jednostek;
Patronatem konferencję objęli:
• Wojewoda Mazowiecki;
• Polska Zbrojna - www.polska-zbrojna.pl;
Formularz rejestracji znajduje się pod adresem: aszwoj.com/index.php/rejestracja/
Opłaty za udział w konferencji znajdują się pod adresem: aszwoj.com/index.php/koszty/
Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny
Hotele, Pensjonaty
Szczecin
Ilość miejsc konferencyjnych:750
Ilość miejsc gastronomicznych:180
Ilość miejsc noclegowych: 738
Ośrodki konferencyjne
Kościelisko
Ilość miejsc konferencyjnych:60
Ilość miejsc gastronomicznych:60
Ilość miejsc noclegowych: 70
Hotele, Pensjonaty
Olsztyn
Ilość miejsc konferencyjnych:500
Ilość miejsc gastronomicznych:500
Ilość miejsc noclegowych: 300